Portfel SGB

Dzięki aplikacji Portfel SGB masz możliwość sprawdzenia środków dostępnych dla karty płatniczej wydanej przez Bank Spółdzielczy w Raciążu, podglądu historii transakcji dokonanych kartą, a przypadku posiadania karty mobilnej - dokonywania szybkich płatności zbliżeniowych za pomocą Twojego telefonu. W aplikacji Portfel SGB dostępne są również szybkie i bezpieczne płatności mobilne BLIK. Za pomocą kodu BLIK wygenerowanego w aplikacji Portfel SGB zapłacisz w sklepach stacjonarnych, internetowych oraz dokonasz wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych logo BLIK.

                        

Funkcjonalności aplikacji Portfel SGB:

 • możliwość dodania w aplikacji każdej karty płatniczej wydanej przez Bank,
 • możliwość sprawdzenia środków dostępnych dla karty,
 • szybkie płatności telefonem (w przypadku posiadania karty mobilnej),
 • szybkie płatności mobilne oraz wypłata gotówki z bankomatów przy pomocy kodu BLIK,
 • podgląd historii transakcji dokonanych kartą oraz BLIK,
 • podgląd szczegółów karty kredytowej (limit kredytowy, minimalna kwota do spłaty, termin spłaty kwoty minimalnej itp.)
 • włączanie/wyłączanie płatności automatycznych do karty mobilnej,
 • informacja o liczbie transakcji możliwych do dokonania kartą mobilną bez dostępu do Internetu,
 • możliwość ręcznej aktualizacji kluczy niezbędnych do dokonania transakcji,
 • możliwość zmiany kodu dostępu do aplikacji,
 • możliwość logowania biometrycznego (odciskiem palca).

Wymagania formalne:

 • posiadanie co najmniej jednej karty płatniczej wydanej na podstawie umowy,
 • aktywacja aplikacji Portfel SGB w telefonie,
 • akceptacja Warunków korzystania z Portfela SGB,
 • akceptacja Umowy licencyjnej w przypadku dodawania karty mobilnej.

Wymagania techniczne:

 • system Android w wersji minimum 4.4,
 • dostęp do Internetu w momencie aktywacji aplikacji Portfel SGB,
 • telefon z funkcją NFC (dotyczy tylko kart mobilnych oraz płatności BLIK).

Aplikacja Portfel SGB dostępna w:

          

UWAGA:
W celu zachowania maksymalnego poziomu bezpieczeństwa w korzystaniu z aplikacji Portfel SGB pamiętaj o:

 • instalacji i bieżącej aktualizacji oprogramowania antywirusowego w telefonie,
 • instalowaniu w telefonie wyłącznie aplikacji pobranych z Google Play lub App Store pochodzących od zaufanych i znanych dostawców.