Stawki i stopy procentowe

Stawki WIBOR i WIBID

Wybierz datę
1M
3M
WIBOR
0.79%
0.83%
WIBID
0.59%
0.63%

Stopy procentowe NBP

Wybierz datę
Oprocentowanie w skali rocznej
obowiązuje od
Stopa referencyjna
0.5%
2020.04.09
Stopa lombardowa
1%
2020.04.09
Stopa depozytowa
0%
2020.04.09
Stopa redyskonta weksli
0.55%
2020.04.09

WIBOR 1M

Stawka wyznaczana jako średnia arytmetyczna stopa WIBOR 1M z poprzedniego miesiąca, obowiązuje od pierwszego do ostatniego dnia kalendarzowego bieżącego miesiąca

WIBOR 3M

Stawka wyznaczana jako średnia arytmetyczna stopa WIBOR 3M z poprzedniego miesiąca, obowiązuje od pierwszego do ostatniego dnia kalendarzowego bieżącego miesiąca

WIBID 1M

Stawka wyznaczana jako średnia arytmetyczna stopa WIBID 1M z poprzedniego miesiąca, obowiązuje od pierwszego do ostatniego dnia kalendarzowego bieżącego miesiąca

WIBID 3M

Stawka wyznaczana jako średnia arytmetyczna stopa WIBID 3M z poprzedniego miesiąca, obowiązuje od pierwszego do ostatniego dnia kalendarzowego bieżącego miesiąca